يکشنبه, 4 فروردين 1398
عنوان : به منظور هدایت آب های سطحی؛
کد خبر : ۶۹۳۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ 
ساعت : ۱۷:۴۱:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به منظور هدایت آب های سطحی؛

طرح جدولگذاری تقاطع خیابان های «زنبق» و «خبرنگار» پردیس اجرا شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری پردیس، این طرح با نظارت واحد عمران شهرداری پردیس و توسط پیمانکار مجری طرح صورت اجرایی به خود گرفت.

بهسازی جداول در تقاطع خیابان های «زنبق» و «خبرنگار» شهر پردیس با تعیین چند هدف از سوی مدیریت شهری پردیس صورت اجرایی به خود می گیرد.

از مهمترین اهداف ساماندهی جداول، ایجاد مسیرهایی مناسب برای هدایت آب های سطحی است تا ضمن جلوگیری از انباشت آب حاصل از نزولات آسمانی در سطح شهر از مزاحمت برای شهروندان و تخریب تدریجی آسفالت نیز خودداری شود.

دیگر هدف مورد پیگیری مدیریت شهری پردیس از اجرای طرح یاد شده، ارتقای نمای بصری شهری و زیبایی هرچه بیشتر معابر است.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0