شنبه, 30 دی 1396
عنوان : به همت واحد فضای سبز انجام شد؛
کد خبر : ۴۸۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۳:۳۸:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰به همت واحد فضای سبز
انجام شد؛

هرس زمستانه و فرم دهی درختان ورودی پردیس

روابط عمومی شهرداری پردیس: به همت واحد فضای سبز شهرداری پردیس درختان ورودی این شهر هرس و فرم دهی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، طرح یاد شده در راستای حفظ و نگهداری درختان شهر پردیس بعنوان یکی از جلوه های زیبایی این شهر صورت اجرایی به خود گرفت. 

هرس در دانش گیاه شناسی اموری شامل قطع کامل یا جزیی شاخه، ریشه، پوست، برگ، گل و میوه به منظور تحت تأثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاهان را دربر می گیرد.

به طور کلی در اجرای هرس با رعایت نکات فنی و شناختن نحوه باردهی و اعضای بارده هر نوع درخت، می توان هرس مناسبی انجام داد .

از فواید هرس درختان می توان به شکل و فرم دادن به نهال در سال های اول تا چهارم، حذف شاخه های خشکیده، آفت زده، مریض، شکسته و مزاحم، ایجاد تعادل بین ریشه و ساقه و بالا بردن کیفیت و اندازه محصول با قطع شاخه های اضافی و متراکم اشاره کرد.

خلوت کردن تاج درخت از شاخ و برگ های اضافی برای ورود نور و اکسیژن کافی به درون شاخسار درخت، جلوگیری از تناوب باردهی و سال آوری درخت با حذف و تنک کردن و جوان کردن درختان مسن با حذف شاخه های پیر در ردیف دیگر فواید این مهم قرار دارد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0