شنبه, 1 مهر 1396

عنوان : از ابتدای سال جاری؛
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۳:۴۱:۲۸از ابتدای سال جاری؛

782 فقره گواهی مفاصاحساب در شهرداری پردیس صادر شد

روابط عمومی شهرداری پردیس: از ابتدای سال جاری، 782 فقره گواهی مفاصاحساب در شهرداری پردیس صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، صدور گواهی مفاصاحساب در شهرداری پردیس با هدف پرداخت عوارض شهرداری و انجام تسویه حساب از سوی واحد شهرسازی انجام می شود.

از دیگر امور مربوط به این بخش خدماتی می توان به صدور مفاصاحساب برای نقل و انتقال، اخذ وام و ... اشاره کرد.

از دیگر اقدامات واحد شهرسازی از ابتدای سال جاری تا کنون می توان به صدور پروانه ساختمانی، عدم خلاف، گواهی پایان کار، بررسی نقشه ساختمان و ... اشاره کرد.

  بازگشت           چاپ چاپ     
 
کیلومتر 17جاده آبعلی-شهر جدید پردیس تلفن:7-76244994 سامانه پیامک: 50002058