شنبه, 30 دی 1396
عنوان : از ابتدای سال تا كنون محقق شد؛
کد خبر : ۴۸۲۶
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۳:۴۳:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰از ابتدای سال تا کنون محقق شد؛

درآمد یک میلیارد ریالی از عوارض پسماند پردیس

روابط عمومی شهرداری پردیس: طی 9 ماهه سال جاری، یک میلیارد ریال درآمد از عوارض پیماند شهر پردیس برای شهرداری این شهر کسب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، درآمد حاصل از واحد اصناف شهرداری پردیس در چند سرفصل مختلف جذب می شود.

از جمله این سرفصل ها می توان به درآمد کسب و پیشه، عوارض سالیانه تبلیغات، دکه، بازار هفتگی، بازار روز و ... اشاره کرد.

بدین ترتیب در سرفصل درآمدهای عوارض پسماند رقم یک میلیارد و 232 میلیون ریال از سوی واحد اصناف کسب شد.

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0