شنبه, 1 مهر 1396

عنوان : طی آذر ماه سال جاری صورت گرفت؛
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۴:۴:۳۶طی آذر ماه سال جاری صورت گرفت؛

اجرای 6 عملیات امداد از سوی آتش نشانی خرمدشت شهرداری پردیس

روابط عمومی شهرداری پردیس: طی آذر ماه سال جاری 6 عملیات امداد و نجات توسط آتش نشانی و خدمات ایمنی مرکز خرمدشت شهرداری پردیس اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، در جدول عملیات‌ های امداد و نجات آتش نشانی شهرداری پردیس طی سال جاری و در حوزه اجرایی همه ایستگاه ها، اقداماتی در بخش هایی همچون حریق ضایعات، سوانح رانندگی و رفع آبگرفتگی معابر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده ‌اند.

همچنین اقداماتی شامل آسانسور، حریق کارگاه، نشت گاز، محبوس شدگی و ... نیز در ردیف دیگر مأموریت‌ های واحد آتش ‌نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری پردیس قرار دارد.

ایستگاه خرمدشت واقع در محور ترانزیتی تهران - شمال نیز با بهره‌گیری از یک خودروی سنگین پیشرو و یک خودروی تانکر پشتیبان آب خدمات اطفای حریق، امداد و نجات جاده‌ای، مبحث پیشگیری از حریق و همچنین آموزش را ارائه می‌دهد. 

 بازگشت           چاپ چاپ     
 
کیلومتر 17جاده آبعلی-شهر جدید پردیس تلفن:7-76244994 سامانه پیامک: 50002058