شنبه, 30 دی 1396
عنوان : روابط عمومی؛
کد خبر : ۴۸۳۳
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ 
ساعت : ۱۸:۴۷:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰روابط عمومی؛

گزارش عملکرد واحد شهرسازی از ابتدای سال جاری تا کنون

روابط عمومی شهرداری پردیس: واحد شهرسازی در راستای خدمات رسانی به شهروندان نسبت به انجام وظایف خود اهتمامی ویژه داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، در واحد شهرسازی شهرداری پردیس و از ابتدای سال جاری تا کنون 58 فقره پروانه ساختمانی در شهرداری پردیس صادر شد، صدور پروانه ساختمانی در شهرداری ها با هدف ساخت ساختمان و مجوز بنا از سوی واحد شهرسازی انجام می شود.

همچنین امسال 524 مورد نقشه های ساختمانی در شهرداری پردیس بررسی شد، این مهم به منظور صدور پروانه ساختمانی اجرا می شود، بدین ترتیب که برای هر ساختمان نقشه های معماری، محاسباتی و تاسیساتی توسط مهندسان ذیصلاح تهیه می شود.

از دیگر امور اجرایی توسط واحد شهرسازی، 664 فقره تشکیل پرونده ساختمانی است، این مهم بر اساس درخواست مالکان و به منظور مرحله نخست ارائه خدمات از سوی شهرداری به آنها انجام می شود.

علاوه بر این، از ابتدای سال جاری، 97 فقره گواهی عدم خلاف در شهرداری پردیس صادر شد، این گواهی برای بناهای نیمه تمام و یا دارای بدهی به شهرداری به منظور اخذ تسهیلات بانکی صورت می گیرد.

صدور  45 فقره گواهی پایان کار، صدور 782 گواهی مفاصاحساب و ... در ردیف دیگر اقدامات این مجموعه از ابتدای سال جاری تا کنون قرار دارد.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0