شنبه, 1 مهر 1396

عنوان : برای تسهیل در گردش امور صورت گرفت؛
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ 
ساعت : ۱۸:۴۹:۲۷برای تسهیل در گردش امور صورت گرفت؛

اجرای 70 درصدی طرح اتوماسیون اداری شهرداری پردیس

روابط عمومی شهرداری پردیس: به منظور تسهیل در گردش امور، 70 درصد طرح اتوماسیون اداری شهرداری پردیس توسط واحد فناوری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، یکی از برنامه های مورد پیگیری شهرداری پردیس طی سالیان اخیر اجرای طرح اتوماسیون اداری است.

این مهم تا نزدیک به 70 درصد صورت اجرایی به خود گرفته است و به زودی سایر بخش های آن نیز اجرایی می شود.

با تحقق کامل طرح اتوماسیون اداری، امور شهروندان در این مجموعه با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود.

همچنین در سایه اجرای این مهم، شاهد حذف روش های گذشته نظیر استفاده از کاغذ و صرفه جویی در آن خواهیم بود.بازگشت           چاپ چاپ     
 
کیلومتر 17جاده آبعلی-شهر جدید پردیس تلفن:7-76244994 سامانه پیامک: 50002058