شنبه, 1 مهر 1396

عنوان : طی تعامل با دیگر نهادهای شهرستان؛
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ 
ساعت : ۱۸:۵۱:۵۹طی تعامل با دیگر نهادهای شهرستان؛

مجموعه ورزشی شهرداری پردیس در اختیار ادارات شهرستان قرار می گیرد

روابط عمومی شهرداری پردیس: طی تعامل با دیگر نهادهای شهرستان، مجموعه ورزشی شهرداری پردیس در اختیار ادارات شهرستان قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، مجموعه ورزشی شهرداری پردیس علاوه بر ارائه خدمات عمومی به شهروندان طی روزهایی مشخص در اختیار سایر نهادهای شهری و شهرستانی قرار می گیرد.

این مهم به منظور ارتقای سلامت کارکنان مجموعه های عمرانی و خدماتی شهرستان و غنی سازی اوقات فراغت طی تعامل و همکاری با شهرداری پردیس صورت می گیرد.

از جمله این سازمان ها می توان به نیروی انتظامی، فرمانداری، مساجد، مدارس و ... اشاره کرد.

 بازگشت           چاپ چاپ     
 
کیلومتر 17جاده آبعلی-شهر جدید پردیس تلفن:7-76244994 سامانه پیامک: 50002058