چهارشنبه, 9 فروردين 1396

ايميل شهرداري

 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2

منوی اصلی


   

نشانی: شهرستان پردیس، شهر پردیس فاز 2، میدان امام خمینی(ره)، شهرداری پردیس

تلفن: 7-76244991-021

نمابر: 76244322-021

نشانی اینترنتی: www.sh-pardis.ir       

پست الکترونیکی: r_o.sh_p@yahoo.com

 


کیلومتر 17جاده آبعلی-شهر جدید پردیس تلفن:7-76244994 سامانه پیامک: 50002058

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7