Wednesday, August 12, 2020
  • time : 11:25:25
  • Date : 8/1/2020
در روزهای تعطیلی مراكز عمومی به دلیل همه گیری ویروس كرونا؛
مجموعه فرهنگی ورزشی «شهدای گمنام» شهرداری پردیس ساماندهی می شود

 

 

 

 

 

در روزهای تعطیلی مراکز عمومی به دلیل همه گیری ویروس کرونا؛

مجموعه فرهنگی ورزشی «شهدای گمنام» شهرداری پردیس ساماندهی می شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری پردیس، شهرداری پردیس در دوره تعطیلی مراکز فرهنگی و ورزشی خود، ساماندهی این اماکن را در دستور کار قرار داده تا با پایان این ویروس منحوس، شهروندان از مراکزی با کیفیت بهتر بهره مند باشند.

از جمله این مراکز، مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای گمنام شهرداری پردیس است که اموری شامل نوسازی ورودی، جابجایی سالن پرورش اندام و رزمی، خطکشی زمین بازی و ... در آن اجرایی می شود.

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.2.0
    V5.5.2.0