• ساعت : ۱۹:۴۳:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ 
  • کد خبر : ۹۱۸۲
روابط عمومی؛
پیام شهردار پردیس در گرامیداشت روز آتش نشان؛

 

از درون گر گرفته ای، دستانت راز سرشار رودخانه های جاریست که در خود موج می زند و در خود نمی گنجی، بلندتر از شعله ها قد کشیده ای و فراموش کردی ثانیه هایت را و بی تابی اتفاقات را تاب نمی آوری، می دوی و همه رودخانه های جهان به قامت رعنای تو اقتدا می کنند، می دوی و در میان دود و خاکستر از دیده ها دور می شوی، همه چیز در اطرافت زبانه می کشد، خشم کهنسال شعله های ناگهان روبروی تو در هم می پیچد.

تو از خود می گذری و دستان مهربانت تلخی سوزان حادثه را در هم می ریزد، زلال چون آب ایستاده ای و آتش تو را نمی سوزاند، بی کمک دست های تو، روزهای گداخته ما نمی گذرد وقتی اتفاق بی هنگام هدفی جز پیچیدن طومار زندگیمان ندارد.

روزهایت می گذرد و تو به هیچ چیز نمی اندیشی جز لبخند سوخته ای که از میان دود و آتش بیرون می کشی، جز امیدی که به زندگی می بخشی، جز آسمان آبی که از پنجره ای دود گرفته نمایش می دهی، روزهایت می گذرد و تو چون شمع می سوزی و راز فداکاری تو سینه به سینه می گردد و شهر به تو می بالد. 

وقتی شعله در شعله می پیچد به هیچ چیز نمی اندیشی جز آن سوی زبانه های آتش، زلال دستان مهربانت راز آرامش لحظه های است که شعله ورند و عصیانگر، اگر نباشی.

بزرگ مرد، دلاور ، آتش نشان دست بر شقیقه هایت گذاشته ای و خواب از تو می گریزد و به عقربه های ساعت خیره شده ای و می نگری آن سوی حادثه هایی را که آرزو می کنی هیچگاه رخ ندهند.

 امیدوارم همواره همه آتش نشانان بی کار باشند.

خدمتگزار: مرتضی همتی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0