پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حریم شهر 

حریم شهر پردیس با مساحتی حدود 90 کیلومتر مربع از غرب ، با حوزه بخشداری جاجرود هم مرز، از شمال منطبق برمرز حوزه شهرستان شمیرانات است و با قله های موجود و حوزه های آبریز که بسمت بستر شهر جهت گرفته اند ، مشخص شده است . این محدوده درشرق به محدوده قانونی شهر بومهن ، روستای کرشت و رودخانه آب انجیرک محدود شده است و در جنوب از منطقه میانک ، تنگه کبود ، بسمت  روستای کمردامتداد یافته است . درون این محدوده روستاهای  باغکمیش -اصطلک و واصفجان قرار دارند .
پست ترین نقطه حریم شهر بستر رودخانه آب انجیرک در جنوب باغکمیش به ارتفاع 1430 متر ، بلندترین نقطه در شمال غربی شهر ، رشته کوه "آرا " به ارتفاع 2480 متر است ، منطقه مذکور دارای اقلیم نیمه سرد سیری بوده و میانگین بارش سالانه آن حدود 350 میلی متراست


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0