پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند     به همت شهرداری پردیس برگزار شد؛

     همایش مسئولان درآمد شهرداری های استان تهران به میزبانی شهر پردیس

     روابط عمومی شهرداری پردیس: به همت شهرداری پردیس همایش مسئولان درآمد شهرداری های استان تهران به میزبانی این شهر برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، این همایش به میزبانی شهرداری پردیس در سالن همایش های این مجموعه برگزار شد.


          


       

      ردیف

      شرح درآمد

      از اول سال تا کنون

      1

      مالیات بر ارزش افزوده

      2,899,231,723

      2

      عوارض سطح شهر

      1,584,444,797

      3

      عوارض بر پروانه ساختمانی

      38,406,699,537

      4

      عوارض مازاد بر تراکم

      1,083,819,848

      5

      عوارض بر تفکیک ارضی و ساختمانها

      162,570,645

      6

      عوارض بر بالکن و پیش آمدگی


      7

      عوارض بر معاملات غیر منقول

      177,741,882

      8

      سایر موارد

      171,124,924

      9

      عوارض سالیانه خودروهای سواری

      40,299,000

      10

      عوارض بر پروانه کسب و حق صدور پروانه

      1,017,003,012

      11

      عوارض میدان میوه و تره بار

      462,950,000

      12

      عوارض 3% حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق النظاره

      188,447,000

      13

      سایر موارد

      126,000,000

      14

      عوارض حق بیمه حریق

      13,247,500

      15

      حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری

      145,780,000

      16

      حق کارشناسی و فروش نقشه ها

      12,000,000

      17

      درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله

      190,785,650

      18

      درآمد حاصل از آگهی های تجاری

      14,700,000

      19

      درآمدهای حاصل از خدمات شهری

      5,700,000

      20

      ماالاجاره ساختمانها و تاسیسات

      148,535,500

      21

      درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات

      114,500,000

      22

      درآمد حاصل از بازار هفتگی و روز

      37,650,000

      23

      کمک بلا عوض جاری دولت

      12,251,239,437

      24

      خود یاری شهروندان و هدایای دریافتی

      34,984,575

      25

      جرایم کمیسیون ماده صد

      9,887,909,846

      26

      جریمه سد معبر

      6,000,000

      27

      جریمه حاصل از حذف پارکینگ

      35,626,300

      جمع کل

      69,218,991,176

       


         
         


      جهت دریافت فایل Pdf اینجا کلیک کنید
      Untitled 1


      واحد امور مالی شهرداری پرديس وظيفه عمليات هزينه و نظارت بر آن را دارد اين واحد در سال 86 که مصادف با دوره دوم شورای اسلامی شهر ميباشد نسبت به هزينه های عملياتی و درآمدی و عقد قراردادها و کميسين معاملات و ساير امور مربوطه فعاليتهای ذيل را داشته است

      مانده موجودی

      درصد

      هزينه

      درآمد وصولی

      سال

      7.876.640.941

      54 %

      عمرانی 19.348.801.177

      43.918.602.455

      1386

      46 %

      جاری 16.693.160.337      دريافت از خزانه

      تخصيص اعتبار

      مبلغ موافقتنامه

      عنوان فعاليت/پروژه

      شماره فعاليت/پروزه

      رديف

      500.000.000

      500.000.000

      500.000.000

      ايجاد بانک ماشين آلات

      700د40904

      1

      1.800.000.000

      1.960.000.000

      3.200.000.000

      ساماندهی معابر شهری

      701د40903

      2

      2.300.000.000

      2.460.000.000

      3.700.000.000

       

       

             تعداد سند تنظيم شده

      تعداد قراردادها

      تشکيل کميسون معاملات

      تعداد آگهی رونامه

      1950 سند تا تاريخ 25/11/86

      18 قرارداد

      تشکيل کميسون برای تمام قراردادها

      6 آگهی برای قراردادها      سال 86

      سال 85

      شرح

      22.446.000.000

      23.062.400.000

      جمع وظيفه خدمات عمرانی

      10.796.000.000

      6.238.724.000

      جمع وظيفه خدمات شهری

      6.823.500.000

      3.468.876.000

      جمع وظيفه خدمات اداری

      40.066.000.000

      38.795.000.000

      مبلغ کل بودجه پيشنهادی      5.7.4.0
      گروه دورانV5.7.4.0