پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
14006آگهی مناقصه عمومی مناقصه 1400/04/191400/05/081400/04/261400/05/03مشاهده اطلاعات کامل
14006واگذاری پروره عمرانی مناقصه 1400/03/271400/04/241400/04/121400/04/21مشاهده اطلاعات کامل
14005تجدید مناقصه عمومی پروژه مناقصه 1400/03/271400/04/241400/04/121400/04/21مشاهده اطلاعات کامل
14005واگذاری املاک مزايده 1400/03/051400/03/281400/03/121400/03/25مشاهده اطلاعات کامل
14003پروژه های عمرانی مناقصه 1400/02/221400/03/191400/03/031400/03/13مشاهده اطلاعات کامل
14003خرید خدمت بیمه نامه گروهی مناقصه 1400/01/291400/02/241400/02/071400/02/19مشاهده اطلاعات کامل
14003فروش ۵ دستگاه اتوبوس مزايده 1400/01/281400/02/171400/02/071400/02/11مشاهده اطلاعات کامل
14002تامین نیروی انسانی مناقصه 1400/01/241400/01/241400/01/241400/01/24مشاهده اطلاعات کامل
14001پروژه حمل زباله مناقصه 1400/01/141400/02/171400/01/241400/02/05مشاهده اطلاعات کامل
161تامین نیروی انسانی مناقصه 1399/12/111400/01/311399/12/251400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0