پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
14007تهیه گل و گیاه جديد! مناقصه 1400/07/031400/07/231400/07/191400/07/20مشاهده اطلاعات کامل
14006خرید مخزن زباله جديد! مناقصه 1400/07/031400/07/231400/07/191400/07/20مشاهده اطلاعات کامل
14006-15پروژه عمرانی مناقصه 1400/06/131400/07/091400/06/231400/06/30مشاهده اطلاعات کامل
14006واگذاری پروره عمرانی مناقصه 1400/03/271400/04/241400/04/121400/04/21مشاهده اطلاعات کامل
14005تجدید مناقصه عمومی پروژه مناقصه 1400/03/271400/04/241400/04/121400/04/21مشاهده اطلاعات کامل
14005واگذاری املاک مزايده 1400/03/051400/03/281400/03/121400/03/25مشاهده اطلاعات کامل
14003پروژه های عمرانی مناقصه 1400/02/221400/03/191400/03/031400/03/13مشاهده اطلاعات کامل
14003خرید خدمت بیمه نامه گروهی مناقصه 1400/01/291400/02/241400/02/071400/02/19مشاهده اطلاعات کامل
14003فروش ۵ دستگاه اتوبوس مزايده 1400/01/281400/02/171400/02/071400/02/11مشاهده اطلاعات کامل
14002تامین نیروی انسانی مناقصه 1400/01/241400/01/241400/01/241400/01/24مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0