پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند          


         واحد نقلـیه

         ردیف

         موضوع

         1

         خرید یک دستگاه سواری پژو پارس

         2

         خرید 2 دستگاه سواری پژوه 405

         3

         خرید 4 دستگاه وانت مزدا دو کابین

         4

         خرید یک دستگاه نیسان «  پیکاپ »

         5

         خریـد 2 دستگاه کامیون بنز جفت

         6

         نصب کفی عقب جهت 4  دستگاه وانت مزدا دو کابین

         7

         خرید لاستیک جهت خودروی سواری

         8

         تعمیر و نگهداری خودروهای سبک

         9

         تأمین سوخت خودروها         5.7.4.0
         گروه دورانV5.7.4.0