پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


     طی 6 ماهه نخست سال 94؛

     50 دریچه فلزی در شهر پردیس تعمیر و نصب شد

     روابط عمومی شهرداری پردیس: طی 6 ماهه نخست سال جاری 50 دریچه فلزی در شهر پردیس جانمایی، تعمیر و نصب شد.

     به گزارش روابط عمومی شهرداری پردیس، دریچه های فلزی با هدف پوشش بر حفره هایی که برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان در سطح شهر وجود دارد، تهیه و نصب می شود.
      5.7.4.0
      گروه دورانV5.7.4.0