پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند          زیباسازی

          ردیف

          موضوع

          1

          طراحی و رنگ آمیزی دیوار جنب بلوار شهید کاظمیان

          رنگ نیمکتهای پارک شهریار

          2

          رنگ جداول خیابان سعدی و حافظ

          طراحی و نقاشی دیوار موسسه فرهنگی هنری شهرداری

          3

          رنگ پلهای عابر خیابان فروردین جنوبی و بلوار ملاصدرا

          طراحی و رنگ آمیزی دیوار روبروی مدرسه شهریار

          4

          طراحی و نقاشی دیوار مدرسه نبوی

          طراحی و رنگ آمیزی دیوارهای ساختمان خیابان فردوس

          5

          رنگ دیوار تره و بار فاز 1

          متراژ کل جداول سطح شهر جهت رنگ کاری 100 هزارمتر

          6

          طراحی و رنگ آمیزی دیوار مجتمع معلم

          نگارش محل چسباندن آگهی انتخاباتی روی بنرهای شهر
          5.7.4.0
          گروه دورانV5.7.4.0