پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند       در سه ماهه نخست سال 94؛

       2 میلیارد ریال از محل درآمدهای اصناف پردیس محقق شد

       روابط عمومی شهرداری پردیس: در سه ماهه نخست سال جاری درآمدی بالغ بر دو میلیارد ریال از محل درآمدهای اصناف شهر پردیس محقق شد.          

          

          

         واحد اصناف

          

         1-   ساماندهي مشاغل شهر پرديس و امور مربوط به صنوف:

         - در سه ماهه اول سال 1392،اين واحد مبلغ 667،265،000ريال عوارض و اجاره غرفه و دکه، 912،210،008ريال عوارض کسب و پيشه و  211،321،440ريال بابت عوارض پسماند توسط اين واحد وصول گرديده است .

         - از ابتداي سال تا کنون حدوداً تعداد 50 استعلام از مجمع امور صنفي بومهن و بخشداري مرکزي به اين واحد ارسال گرديده که از اين تعداد 19 مورد جواب مثبت و بقيه جواب منفي ارجاع داده شد.

          

         2- کميته اصناف:

         در سه ماهه اول،تعداد 3 جلسه در خصوص رسيدگي به مسائل صنفي اين واحد،طي دستور شهردار محترم برگزار گرديد که اهم مصوبات آن در خصوص کنترل و رسيدگي به وضعيت دکه ها (شامل اجاره،بدهي،بي انضباطي و شکايات مردمي،سدمعبر و تغيير شغل)، تقاضاي امتياز دکه و غرفه و ....  بوده است .(تعداد 20  موضوع درخواستي در جلسات امسال مطرح و رسيدگي گرديد.)

          

         3- بازرسي و کنترل قيمت صنوف

         اين واحد بازديدهاي مستمر روزانه از بازار روزها و کليه صنوف شهر انجام داده و در کنار گزارشات کتبي و شفاهي مردمي،در خصوص کنترل قيمت اقداماتي را به شرح ذيل بعمل آورده:

         - اخطار شفاهي براي اولين تخلف بعمل آمده (گراني،کم فروشي،کيفيت نامناسب،فروش اجناس خارج از صنف)

         - معرفي متخلفيني که چند بار اقدام به تخلف نموده و به اخطارها توجه نداشته اند به واحد اجرائيات(30) مورد .

          

         5- بازرسي و کنترل بهداشت محيط واحدهاي صنفي و کارگاهي :

         با تعامل و مذاکرات بعمل آمده با مرکز بهداشت پرديس،همچون سال گذشته ،گشت و کنترل ماهيانه بهداشتي از صنوف شهر پرديس بصورت مداوم بعمل آمد و در خصوص کارگاه هاي مناطق سه شنبه بازار پرديس،کليه رستوران هاي سطح شهر ، بازار پارچه اي خيابان مهتاب،  خرمدشت،سياه سنگ با همکاري واحد بهداشت حرفه اي مرکز ياد شده،اقدامات لازم بعمل آمده است.(تهيه گزارش از وضعيت بهداشتي،معرفي واحدهاي آلاينده به مراکز تعيين سلامت).

          

          

         6- ساير فعاليت ها :

         - بازديد مستمر از بازار روزها و سه شنبه بازار سطح شهر

         - رسيدگي به تعداد 40 مورد شکايت مردمي در خصوص تخلفات صنفي مختلف در سطح شهر.

         - پيگيري کارشناسي و تنظيم قرارداد با درخواست کنندگان بيلبورد و تابلو هاي سطح شهر.

         - تنظيم و عقد قرارداد دکه و غرفه هاي موجود در سطح شهر و پيگيري معوقات مربوطه.

         - برپائي نمايشگاه بهاره و پيگيري مستمر نرخ اقلام ضروري جهت تنظيم بازار .

         - معرفي مديران ميادين ميوه و تره بارهاي موجود در سطح شهر به اداره بازرگاني پرديس جهت تهيه اقلام مايحتاج شهروندان به نرخ مصوب بازرگاني.

         - بازديد از کارخانجات و کارگاه هاي موجود در منطقه صنعتي جهت ساماندهي و محاسبه عوارض کسب و پيشه .

         - پيگيري و واگذاري نمايشگاه رمضان جهت توزيع اقلام مايحتاج شهروندان تحت نظارت اداره بازرگاني .         5.7.4.0
         گروه دورانV5.7.4.0