پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟


نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟آیا خدمت مورد نظر شما در موع مقرر انجام شده است؟

آیا فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، وجود داشته است؟ (لطفاً در صورت جواب بلی، نام افراد را در بخش جزییات ارسال فرمایید)

آیا فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی را با شما داشته اند، وجود داشته است؟ (لطفاً در صورت جواب بلی، نام افراد را در بخش جزییات ارسال فرمایید)

آیا درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است؟ (لطفاً در صورت جواب بلی، شرح آن را در بخش جزییات ارسال فرمایید)

ارسال راي 

جزئيات، نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور اينجا بنويسيد

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
نام شرکت/سازمان
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0