پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند         موافقت وزارت کشور با ارتقای درجه شهرداری پردیس از شش به هفت

         روابط عمومی شهرداری پردیس: محمد لاله شهردار پردیس از موافقت وزارت کشور در خصوص ارتقای درجه شهرداری پردیس از شش به هفت خبر داد.


          5.7.4.0
          گروه دورانV5.7.4.0