پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رهبر معظم انقلاب(مدظله): «شهرداری ها بعنوان سازمانی که سر و کارش با مردم است، باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد».


Page

رضا کارخانه

شهـردار پردیـس


news categories 
news code : 9705  |  event date : Wed Sep 28, 2022 8:33:5
news code : 9706  |  event date : Sat Sep 24, 2022 8:36:39
news code : 9703  |  event date : Fri Sep 23, 2022 8:24:18
Page1of87123456...87.Next.GO
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0