پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رهبر معظم انقلاب(مدظله): «شهرداری ها بعنوان سازمانی که سر و کارش با مردم است، باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد».


Page

رضا کارخانه

شهـردار پردیـس


news categories 
news code : 9552  |  event date : Wed Jun 22, 2022 9:55:37
news code : 9551  |  event date : Wed Jun 22, 2022 11:0:33
news code : 9550  |  event date : Wed Jun 22, 2022 10:59:35
Page1of74123456...74.Next.GO
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0