پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

CodeTitleTypeStart DateExpire DateDocument Delivery DeadlineProposal Delivery DeadlineView Full Information
99/108مناقصه عمومی پروژه های عمرانی new Tender 6/24/20207/14/20207/4/20207/4/2020View Full Information
200مزایده عمومی Auction 5/4/20206/9/20205/4/20205/4/2020View Full Information
98/398تجدید آگهی مزایده عمومی فروش املاک شهرداری Auction 3/12/20203/24/20203/24/20203/24/2020View Full Information
98/108نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی انتقال آب از تصفیه خانه فاضلاب پردیس Auction 2/19/20202/26/20202/26/20202/26/2020View Full Information
98/435نوبت اول آگهی مزایده عمومی میوه تره بار بهستان فاز 3 Auction 2/17/20203/8/20203/8/20203/8/2020View Full Information
98/398نوبت اول آگهی مزایده عمومی فروش املاک شهرداری Auction 2/16/20202/23/20202/23/20202/23/2020View Full Information
98/108 پ ش صنوبت اول تجدید مناقصه عمومی انتقال آب از تصفیه خانه فاضلاب پردیس Tender 2/12/20202/19/20202/19/20202/19/2020View Full Information
98/218نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه رفت و روب معابر حریم شهر پردیس(سیاهسنگ و خرمدشت) Tender 2/2/20202/9/20202/9/20202/9/2020View Full Information
98/286نوبت دوم مناقصه اجرای شبکه آبیاری تحت فشار فضای سبز بوستان نورالشهدا فاز 3 Tender 2/1/20202/8/20202/8/20202/8/2020View Full Information
98/218نوبت اول آگهی مناقصه عمومی پروژه رفت و روب معابر حریم شهر پردیس(سیاهسنگ و خرمدشت) Tender 1/26/20202/3/20202/3/20202/3/2020View Full Information
< >
   archive

5.5.2.0
گروه دورانV5.5.2.0