نشانی: شهرستان پردیس، شهر پردیس فاز 2، میدان امام خمینی(ره)، شهرداری پردیس

تلفن: 7-76244991-021

نمابر: 76244322-021

نشانی اینترنتی: www.sh-pardis.ir       

پست الکترونیکی: r_o.sh_p@yahoo.com

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0