پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


          

         60 پروژکتور ال.ای.دی در بوستان «جانبازان» پردیس نصب شد

         روابط عمومی شهرداری پردیس: شهرداری پردیس به منظور بهبود شرایط اماکن تفرجگاهی نسبت به جانمایی و نصب 60 پروژکتور ال.ای.دی در بوستان «جانبازان» این شهر اقدام کرد
             

          5.7.4.0
          گروه دورانV5.7.4.0